Projekt edukacyjny

 

PROJEKT EDUKACYJNY

„MÓJ PRZYJACIEL -PIES”.

 

Autorki projektu: mgr Małgorzata Pawlik                       

                            mgr Małgorzata Walaszek

 

Rok szkolny: 2012/2013

Termin: marzec/kwiecień

Grupa wiekowa: grupa I- 3latki, grupa II- 4latki.

Nauczycielki: M. Pawlik, T. Rafeld, W. Walszek, B. Dudzik

 

Wstęp

W naszym otoczeniu przybywa coraz więcej psów. Niestety coraz częściej można zaobserwować, że przy wyborze tego partnera, który będzie z nami najprawdopodobniej przez kilkanaście lat decydują różnego rodzaju mody czy przypadki.

Te właśnie zwierzęta porzucane są następnie przez właścicieli przy drogach, przywiązywane do drzew w lasach, czy podrzucane do schronisk. Zwierzęta te zasilają również armię bezpańskich psów wałęsających się po drogach wiejskich czy ulicach miast, polujących dzikimi sforami w pobliżu wsi na sarny i zające.Niejednokrotnie widzi się psy przyczepione do nędznych bud, na krótkich łańcuchach, bez wody w letnim skwarze, czy trzęsące się z zimna w czasie mrozów. Coraz częściej media donoszą również o niejednokrotnie tragicznych przypadkach zaatakowania człowieka przez psa. Obiektami ataków szczególnie często są dzieci. Niniejszy program ma na celu kształtowanie u dzieci  postaw odpowiedzialności w kontaktach z psami. Przekazanie podstawowych informacji na temat historii związków człowieka i psa, zasad doboru rasy przez przyszłego właściciela, opieki i wychowania a także zachowania się w sytuacjach trudnych gdy grozi lub już dochodzi do ataku na człowieka.

Cele główne :

 • zapoznanie z rolą jaka pies odegrał w historii człowieka
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami opieki nad zwierzęciem
 • zapoznanie z podstawowymi zasadami wychowania psów
 • kształtowanie postaw odpowiedzialności za innych ludzi i zwierzęta
 • budzenie szacunku, miłości do przyrody
 • zachęcenie do włączenia się do akcji wspierania społecznych schronisk dla bezdomnych zwierząt
 • zasady bezpiecznego zachowania się w kontaktach z psami zwłaszcza obcymi
 • propagowanie czynnego wypoczynku, zapoznanie z rodzajami i zasadami sportów z udziałem psów

Cele szczegółowe: 

Dziecko

 • Pozna zwierze hodowlane – psa, 
 • Pozna i opowie o wyglądzie dorosłych i młodych;
 • Nauczy się poszanowania dla zwierząt, oraz zrozumie potrzebę opieki przez ludzi;
 • Nauczy się rozpoznawać głosy i naśladować poprzez zabawę psa ;
 • Zrozumie potrzebę pomocy zwierzętom w schroniskach;
 • Pozna pozycję obronną przed obcym psem;
 • Rozwinie słownik czynny i bierny;

Ewaluacja

Ewaluację programu przeprowadzimy poprzez:  analizę wytworów dziecka, rejestrację postępów dziecka w formie kart pracy, udział dzieci w konkursach: dyplomy, nagrody,  ankiety

Prezentacja wyników:

Gazetki, prace graficzne, wypracowania, ale przede wszystkim włączenie się uczniów w akcja opieki nad bezdomnymi zwierzętami czy psami, którym właściciele nie chcieli czy nie potrafili stworzyć właściwych warunków bytowych.

 

Planowane konkursy i przedsięwzięcia:

 • konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców , wykonanie makiety lub albumu pt.„ Mój przyjaciel pies.”
 • Konkurs międzygrupowy „Zbiórka karmy dla psów ze schroniska”.
 • Spotkanie z policjantem i psem policyjnym.
 • Spotkanie z pracownikiem schroniska dla zwierząt przekazanie karmy.
 • „Psi dzień w przedszkolu” -zabawy z udziałem rodziców, prezentacja multimedialna:” Mój przyjaciel pies”, konkursy, quizy, wystawy prac plastycznych, podsumowanie projektu.

 

PROPOZYCJE ZAJĘĆ

Zajęcie nr1

Temat: . „Portrecik psa”-

 

Cel ogólny: . 

 • Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych 

Cele szczegółowe: 

Dziecko

 • Pozna po wyglądzie zwierze hodowlane – psa;
 • Nauczy się rozpoznawać głosy i naśladować poprzez zabawę -psa ;

 

Formy pracy:

 • praca indywidualna
 •  praca zbiorowa

 

Metody pracy:

 • metoda słowna – objaśnienia, instrukcje, rozmowa
 • metoda czynna- zadania stawiane do wykonania
 • metoda percepcyjna- pokaz, przykład osobisty nauczycielki

 

Środki dydaktyczne: ilustracja psa na arkuszu brystolu, czarny flamaster, 

 

Przebieg zajęcia: 

1.Powitanie.

2. „Portrecik psa”- słuchanie wiersza- zagadki autorstwa A. Kuhn

/ nauczycielka rysuje portret psa, zgodnie ze słowami wiersza/.

        Długa kreska, krótka kreska-

        zaraz narysuje pieska.

        Uszy, nosek jeszcze, oczka dwa kółeczka

        i gotowa już mordeczka.

 

        Cztery zgrabne mocne łapki,

        a na grzbiecie śmieszne łapki.

        Lecz coś smutna mina psia

        i po pyszczku kapie łza... 

 

        Jak mam cieszyć się, no jak?

        Kiedy mi ogona brak.

        Przecież wszystkim jest wiadomo,

        że pies cieszy się ogonem!

3.Rozmowa sytuacyjna wokół problemów:

        - Jak wygląda bohater wiersza?

        - dlaczego jest smutny?

        - jakie imię moglibyśmy mu nadać?

        - Czy ktoś z was ma w domu psa?

        - jak się nim opiekujecie?

4. Oglądanie ilustracji przedstawiających różne rasy psów, zapoznanie  z nazwami ras- rozmowa kierowana przez nauczyciela nt ilustracji.

5.Pieski na spacerze- zabawa ruchowa 

Dzieci- pieski czworakują po dywanie w rytm pogodnej, radosnej melodii. Dzieci-pieski bawią się ze sobą, turlają się po dywanie. Na przerwę w muzyce, dzieci-pieski zasypiają. 

 

 

Zajęcie nr 2

Temat: Mam przyjaciela psa

 

CELE OPERACYJNE:

Dziecko:

 • określa emocje po wysłuchaniu opowiadania
 • potrafi wskazać dobre i złe zachowania człowieka wobec zwierząt
 • rozumie znaczenie słów „pies przyjacielem człowieka”
 • aktywnie uczestniczy w zaplanowanych zabawach, działaniach twórczych

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 • wiersz E. Szelburg-Zrembiny Do zabłąkanego pieska, tekst własny, 
 • maskotki pluszowe, 
 • piosenka  N.Kukulskiej Puszek okruszek, piosenka Kundel bury (muz. A.Markiewicz, sł. W.Chotomska),, atrapa ramy lustra, kartony, szary papier, figury geometryczne z kolorowego papieru,
 • pastele, klej.

Przebieg:

1. Powitanie – Zabawa ruchowa wg. K. Wlaźnik: „Pieski w budzie”.

2. Rozmowa wprowadzająca – Jakie zwierzęta żyją w pobliżu człowieka? 

     Dzieci wymieniają zwierzęta w domu i gospodarstwie człowieka.

3. (Do zbłąkanego pieska, Ewa Szelbrg-Zarembina)

     Opowiadanie o Mateuszku:

Jestem sobie Mateuszek  kocham zwierzęta i wciąż nowe mieć muszę.

Najpierw żółwia od mamy dostał,  lecz szybko o nim zapomniał. Bo taki twardy, nie ma futerka - teraz chcę mieć kundelka. Kundelek piszczy, w oczy zagląda a nasz Mateusz za kotkiem się ogląda. Bo tak fajnie mruczy i kłębuszek gania - pasuje do mojego mieszkania. 

Po trzech dniach zabawą znudzony zapragnął mieć rybki- welony. Bo tak niewiele zjadają i pięknie w akwarium wyglądają. A następnego dnia przyniósł do domu jeża.Zwierzęta coraz bardziej stłoczone, smutne i nie nakarmione.                      Z pomocą przyszła im wróżka:                                                                                                                                                                 Ten chłopiec nie ma serduszka, ja kocham zwierzęta szczerzea w miłość Mateusza nie wierzę, zabieram was więc wszystkie.Źle zwierzętom z taki panem.                                                                                                                                                       Rzecze na to pies – ja jednak z nim zostanę.                                                                                                                                                     Na pewno gdy mnie samego zostawi zrozumie na czym polega kochanie.                                                                                  Mateusza nic nie zmieniło!                                                                                                                                                                         Zostawił psa pod sklepem i  psie się zgubiło. Wtedy mała dziewczynka do psa zagadała:                                                              „Byłbyś wpadł pod samochód, malutki! Uważać trzeba. Ach jaki ty jesteś chudziutki! Chcesz chleba? Chodź ze mną. Mieszkam w podwórku. Będziesz mógł biegać tam, Sam i nie na sznurku...Będzie ci dobrze, Chodź! Już nie znajdziesz pana choćbyś tu czekał do rana. No, choćże ze mną nieboże. Nie wiesz, że w mieście pies  sam, być nie może!

 4. Rozmowa na temat opowiada

        - czy Mateusz był przyjacielem zwierząt?

        - Czy zwierzętom dobrze było z Mateuszem?

        - czy chciałbyś mieć takiego pana będąc psem?

        - dlaczego wszystkie zwierzęta odeszły, a został tylko pies?

5.Zabawa przy piosence Puszek okruszek z wykorzystaniem maskotek – improwizacje przy piosence, animacja maskotki.

 

Zajęcie nr 3

TEMAT: Pies - przybłęda

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • słucha opowiadania
 • nazywa pozytywne uczucia okazywane zwierzętom
 • zna prawa i obowiązki właściciela zwierząt
 • określa cechy przyjaciela zwierząt

Pomoce dydaktyczne:- obrazki, opowiadanie,  odtwarzacz CD, płyta z piosenkami

PRZEBIEG ZAJĘCIA:

1. Powitanie.

Dzieci witają się rożnymi częściami ciała przy słowach (śpiewanych na dowolną melodię):

        „Witamy, witamy i już zaczynamy:

        witaj rączko, witaj nóżko,

        teraz łapię Cię za uszko.

        I kolanko, i bioderko, a na koniec

        bęc „siodełko”. (na ostatnie słowa dzieci siadają na dywanie)

2.Opowiadanie A.Maxwell Psotnik, czyli opowiadanie o szczeniaku.

Dzieci słuchają opowiadania o piesku, który jest przedstawiony na odsłoniętym obrazku.

– Tatusiu! Chodź, zobacz, co znaleźliśmy w ogrodzie. Trevor i Nicola dosłownie ściągnęli tatę z kanapy i zaprowadzili do kuchni, gdzie cudaczny i bardzo sympatyczny mały szczeniak baraszkował na podłodze.

- Czy możemy go zatrzymać? – zapytał Trevor - to taki biedny mały przybłęda, który chce mieć dom.

- Mamy już dwa szczeniaki – powiedział tata, patrząc na Trevora i Nicolę – i nie stać nas, by trzymać więcej.

- Ale my bardzo chcemy zatrzymać tego pieska – błagała Nicola – jestem pewna ,że na jego utrzymanie nie będzie potrzeba wiele pieniędzy.

- Może on już do kogoś należy – powiedział tata, który nie chciał więcej szczeniaków.

- Pytaliśmy wszystkich dookoła i naprawdę nikt nie wie, skąd on się wziął.

- Możecie zatrzymać go przez tydzień – zgodził się tata, mając nadzieje, ze dzieci zmęczą się nim przez ten czas.

Wspaniale, mogli go zatrzymać! Od razu uznali go za swoją własność. Chwilę potem szczeniak uderzył  się w dzbanek z mlekiem, który Nicola zostawiła na podłodze obok spodka i biały strumyczek popłynął w poprzek podłogi, a szczeniak zlizywał go tak szybko, jak tylko jego mały języczek mógł nadążyć.

- Ty psotniku! – zawołał Trevor. – Nie rob tego więcej!

- To fajne imię dla niego – powiedziała Nicola – nazwijmy go Psotnik.

I tak już zostało. Mijały tygodnie, dzieci coraz bardziej przywiązywały się do swojego ulubieńca. Psotnik rósł szybko i wkrótce był prawie członkiem rodziny, tak jak dzieci. Chociaż tata jakoś nigdy nie wyglądał na zadowolonego z psa przybłędy.

Pewnej nocy, kiedy już wszyscy byli w łóżkach, Psotnik, który tymczasowo zamieszkał w schowku przy łazience, wyczuł, ze coś jest nie w porządku. To był dziwny duszący zapach, dochodzący z kuchni, którego nigdy wcześniej nie czuł. Wydawało mu się, że byłoby dobrze zawołać swojego pana.

- Hau, hau, hau, – ale nikt nie nadchodził.

Dym stawał się coraz gęściejszy i Psotnik pomyślał, że jeśli teraz kogoś nie zawoła, jego gardło wkrótce nie wyda żadnego głosu, wiec znowu zaczął szczekać.

- Hau, hau, hau.

Pan Harris obudził się.

- Zdaje się, ze pies szczeka, dlaczego on budzi nas w środku nocy?- przemknęła mu myśl. - Nie można mu na to pozwalać.

- Hau, hau, hau – dochodziło ponowne szczekanie.

Pan Harris wstał z łóżka.

- A to co? czuć zapach palącego się drewna!

Zbiegł po schodach i ujrzał kuchnię w ogniu, pełną dymu. Szybko nabrał do wiadra wody z kranu,

potem biegiem zaniósł ją do kuchni i wylał na rozszerzające się po podłodze płomienie, a potem pobiegł jeszcze raz i jeszcze raz. Płomienie z sykiem zgasły. Ugaszono je w samą porę. Rano Psotnik dostał obfite śniadanie, o jakim nigdy nawet nie marzył w swoich szczenięcych snach. Trevor i Nicola nie mogli go kochać bardziej niż  dotychczas, ale tata teraz zaczął go bardziej lubić.

Powiedział nawet, ze gdyby nie Psotnik, to mogliby stracić dom, a nawet życie.

Od tego dnia zawsze mówił, ze Psotnik jest najwspanialszym psem, jakiego kiedykolwiek znał, a mama przypominała, że warto być dobrym dla zwierząt.

 

3.Rozmowa na temat treści opowiadania.

        - Co oznacza słowo „przybłęda”?

        - Dlaczego dzieci nazwały go Psotnik?

        - Co zrobił szczególnego ten piesek?

        - Jak można byłoby go nazwać inaczej po tym wydarzeniu?

        - Jak można byłoby Psotnika nagrodzić?

5. Zabawa ruchowo-taneczna do piosenki „A ja mam psa”.

        Gdzie ta mała się podziała – woła tata.

        Co ta mała zmalowała – mówi brat.

        Ciągle tylko taka mała, taka mała.

        Krasnoludek, okruszyna, pchełka, skrzat.

                       Ref. A ja mam psa, a ja mam psa.

                               Przyniosłam go z podwórza.

                               A ja mam psa, małego psa.

                               Dla niego jestem duża.

        II. Przy tej dużej to nie zginę – myśli piesek.

        Duża wzięła mnie do domu, dała jeść.

        I nakarmi mnie ta duża i uczesze. Z taką dużą to na świecie dobrze est.

                      Ref. A ja mam psa, a ja mam psa.

        Przyniosłam go z podwórza.

        A ja mam psa, małego psa.

        Dla niego jestem duża.

 

Zajęcie nr 4

Temat: Pies – nasz wierny przyjaciel

Cele

 • wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt domowych (właściwa opieka, rola psa w życiu ludzi)
 • uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznanymi psami
 • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • zna zasady opieki nad zwierzętami
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • naśladuje głosy zwierząt
 • reaguje na sygnał dźwiękowy
 • wie, jak zachować postawę obronną przed atakującym psem

 Środki dydaktyczne:

zdjęcia i album o psach, ilustracje, obrazki , plakat przedstawiający postawę

obronną (pozycja żółwia), płyta CD KLANZA, maskotka –piesek, napisy TAK, NIE.

 

1.Zabawa ruchowa „Spacer z psem” – doskonalenie czworakowania i reakcji na sygnał dźwiękowy.

2.. „Pies w domu” –rozmowa połączona z oglądaniem zajęć przedstawiających rożne rasy psów (odwołanie się do doświadczeń dzieci):

        ·Jak należy opiekować się psem?

        ·Jakie warunki życia należy zapewnić zwierzętom domowym?

        ·Zwrócenie uwagi dzieci na rasy szczególnie niebezpieczne (rottweiler, bulterier)

        ·Zagrożenia wynikające z kontaktów z nieznanym psem.

3. Omówienie postawy obronnej człowieka przed atakującym psem- pokaz w wykonaniu funkcjonariusza policji- etapy zachowania się w sytuacji zagrożenia (pozycja żółwia). Poznanie psa policyjnego i jego roli.

 

Zajęcie nr 5

Temat: „Kodeks przyjaciela zwierząt”.

Cele

 • wzbogacanie wiadomości dzieci na temat zwierząt domowych (właściwa opieka, rola psa w życiu ludzi)
 • uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z kontaktów z nieznanymi psami
 • tworzenie warunków sprzyjających zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • zna zasady opieki nad zwierzętami
 • aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
 • naśladuje głosy zwierząt

 

1.Zabawa ruchowa  przy piosence „Łapy łapy cztery łapy”.

2. Układamy „Kodeks przyjaciela zwierząt”.

Na tablicy umieszczone są symbole uśmiechniętej buźki i smutnej buzi.

 Dzieci wspólnie z nauczycielem umieszczają obrazki pod odpowiednim symbolem. Obrazki przedstawiają rożne zachowania ludzi (właściwe i naganne) w stosunku do zwierząt.

3. Praca plastyczna „Pies”- wyklejanka

 

Zajęcie nr 6

Temat: Poznajmy bliżej psa

 Cele szczegółowe:

 • ukazanie znaczenia psa w życiu człowieka
 • uczenie zasad bezpiecznego obcowania z psami
 • przełamywanie barier w kontaktach ze zwierzętami
 • rozwijanie aktywności poznawczej
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie technik twórczego myślenia oraz wykorzystanie dziecięcej ekspresji
 • budzenie potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym

 Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wie, jak zachowywać się w rożnych sytuacjach w obecności psa
 • zna zasady opieki i potrzeby psa
 • potrafi  identyfikować „nastawienie” zwierzęcia (nie wszystkie psy lubią zabawy)

Przebieg:

1. Powitanie, rozwiązanie zagadki o psie, będącej zapowiedzią tematu zajęć.

2. Zabawa „Powitanie piesków” -  witanie sie różnymi częściami ciała.

3. Zabawa słowem - „Pies jest….” (dzieci dopowiadają zdanie wg własnego pomysłu).

4. „Rozmowa z psem” (kukiełka, pacynka, maskotka lub przebrany nauczyciel).

Pies zadaje dzieciom pytania:

        - Kto z was ma w domu psa?

        - Jak się nim opiekujesz?

        - Czy wiecie, co lubię najbardziej? (wypowiedzi dotyczące odżywiania oraz sytuacji stwarzających psu radość).

        - Jaki jestem? (dzieci wymieniają części ciała psa, dokonują uogólnień: psy są pokryte sierścią, mają

rożne umaszczenie, są rożne rasy psów, psy mają rożne charaktery).

        - Do czego jestem potrzebny?

        - Jak myślicie, kiedy jestem szczęśliwy?

        - Jak myślicie, czego nie lubię? („pies” zapisuje wszystkie wypowiedzi dzieci w formie planszy).

5. Zabawa ruchowa „Zabawy piesków” zainspirowana wypowiedziami dzieci (np. czworakowanie przez tunel, czołganie pod przeszkodą, przeskoki przez ławeczkę gimnastyczną).

 

Zajęcie nr 7

 Temat: Spotkanie z psem

 Cele szczegółowe:

 • ukazanie znaczenia psa w życiu człowieka
 • uczenie zasad bezpiecznego obcowania z psami
 • przełamywanie barier w kontaktach ze zwierzętami
 • rozwijanie aktywności poznawczej
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie technik twórczego myślenia oraz wykorzystanie dziecięcej ekspresji
 • budzenie potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym

 

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wie, jak zachowywać się w rożnych sytuacjach w obecności psa
 • zna zasady opieki i potrzeby psa
 • potrafi  identyfikować „nastawienie” zwierzęcia (nie wszystkie psy lubią zabawy)

WAŻNE, aby nauczyciel przed zorganizowaniem zajęcia poprosił właściciela psa o wgląd do książeczki zdrowia psa, sprawdził aktualne szczepienia, upewnił się czy pies jest przyzwyczajony do kontaktu z dziećmi, czy jest łagodny, uzyskał zgodę rodziców na udział ich dzieci w zajęciu.

Przebieg:

1. Zapowiedź wizyty gości w przedszkolu, wywołanie atmosfery, że nastąpi coś

ważnego.

2. Przypomnienie „rozmowy z psem”, odwołanie się do zapisków czego pies nie lubi, zamieszczenie planszy na tablicy.

3. Spotkanie z psem:

        - rozmowa z właścicielem o cechach, przygodach, ulubionych zajęciach, umiejętnościach, obowiązkach i zaletach posiadania psa.

4. Prezentacja umiejętności psa.

5. Bezpieczne nawiązanie kontaktu z psem wg instruktażu nauczyciela (zbliżanie się do psa od przodu, spokojne ruchy, zachowanie ciszy, pewność siebie, umiarkowane głaskanie, podawanie smakołyku na otwartej dłoni, zakładanie obroży i smyczy, prowadzenie psa, wydawanie poleceń zdecydowanym spokojnym głosem, itp.)

6. Podziękowanie za wizytę gościa w przedszkolu.

7. Wyrażenie własnych przeżyć i emocji w formie plastycznej np. malowanie.

 

Zajęcie nr 8

Temat: Pies w służbie człowieka

Cele:

 • ukazanie znaczenia psa w życiu człowieka
 • uczenie zasad bezpiecznego obcowania z psami
 • przełamywanie barier w kontaktach ze zwierzętami
 • rozwijanie aktywności poznawczej
 • rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie technik twórczego myślenia oraz wykorzystanie dziecięcej ekspresji
 • budzenie potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym

Cele operacyjne:

Dziecko:

 • wie, jak zachowywać się w rożnych sytuacjach w obecności psa
 • zna zasady opieki i potrzeby psa

 

Przebieg:

1. Słuchanie opowiadania i dyskusja nt. „Pies w służbie człowieka” na bazie ilustracji przedstawiających:

        a) psy przeszukujące gruzowisko w poszukiwaniu zasypanych ludzi

        b) psy poszukujące człowieka pod śniegiem zasypanego podczas zejścia lawiny

        c) psa asystującego osobie niepełnosprawnej

        d) psa w Służbie Ratownictwa Wodnego

        e) psa w Służbach Celnych

        f) psa pilnującego obejścia

2.Wspolne wykonanie plakatu nt. „Pies w służbie człowieka”, z  sylwet różnych psów wyciętych z gazet.