Dzień owocowy w grupie III

Zabawy drogowe w grupie II

Dni adaptacyjne w grupie I

Grupa I na skrzyżowaniu

Przedszkolaki biorą udział w akcji "Sprzątanie Świata"