Program wychowawczy

Dziecko chce być dobre
jeśli nie umie - naucz
jeśli nie wie - powiedz
jeśli nie może - pomóż

                                        Janusz Korczak

 

Program na lata 2012 - 2015
Zatwierdzony do realizacji ucwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25.09.2012


Założenia ogólne

Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczenie jak sobie radzić w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest takie wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne, życzliwe dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych.
  Ważne jest aby dzieci były zgodne, chętne do pomocy i  współpracy,  tolerancyjne, by kochały to co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na ludzką krzywdę i niesprawiedliwośc, zazngażowane we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka.(...)
Program ma na celu poprawę , jakości pracy edukacyjnej, uwzględnia potrzeby społeczności przedszkolnej tj. dzieci , rodziców i środowiska oraz pracowników. Integruje nauczycieli i rodziców w realizowaniu celów wychowawczych, ujednolica oddziaływania wychowawcze, kieruje procesy wychowawcze na właściwe tory.
Wychowanie dzieci odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, poprzez zabawy , opowiadanie bajek, wyrabianie nawyków i postaw sprzyjających  rozwojowi optymizmu u dzieci jak również dbaniu o wrodzone predyspozycje i talenty naszych wychowanków.