Plan nadzoru

 

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 5 IM. EWY SZELBURG-ZAREMBINY

 

W RYKACH

 

NA ROK SZKOLNY 2012-2013

 

 

 

Podstawa prawna prowadzonego nadzoru:

 

  • Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.)

  • Polityka oświatowa państwa w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

 

Zatwierdzono do realizacji:

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 13.09.2012r.

 

 

 

Układ Planu Nadzoru Pedagogicznego na rok 2012-2013

 

I. Wnioski z pełnionego nadzoru w roku szkolnym 2011/2012

 

II. Strategia działań w roku szkolnym 2012/2013 do wniosków określonych po przeprowadzonej ewaluacji w ubiegłym roku szkolnym

 

III. Organizacja ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2012/2013

 

IV. Tematyka i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek oraz informacja z wyników przeprowadzonych kontroli

 

V. Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań,

 

VI. Tematyka i harmonogram obserwacji zajęć.