Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Rykach na rok szkolny 2013/20114

 

 Regulamin rekrutacji dzieci do  

Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny 

w Rykach

na rok szkolny 2013/2014

 

& 1 Podstawa  prawna 

 

* Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572);

* Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20lutego 2004r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr61, poz 624 z póź. zm.)

* Statut Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach 

Zapisy do przedszkola

               REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2013/2014

 

Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola należy składać 

do 8 marca 2013 r. 

O miejsce w przedszkolu mogą ubiegać się także 

rodzice dzieci 2, 5 letnich.

Ze względów organizacyjnych prosimy o przestrzeganie 

ustalonego terminu.

Bal w przedszkolu

                Jak wieść gminna niesie 07.02.2013 r.

                w naszym Przedszkolu bal się odbędzie. 

                Przybywajcie więc tłumnie…

               wróżki, skrzaty, krasnale, księżniczki, rycerze….

                O 9.30 wszyscy w tany ruszamy 

                i nikt nie będzie podpierał ściany.

                Mikołaj ze Śnieżynkami też do balu się szykuje  

                i na sanie dla przedszkolaków prezenty pakuje.

                                                     Tańczyć i bawić się będziemy do obiadu

                                                           potem w grupach z Mikołajem 

                                                           ponownie dzieci się spotkaja

                                                          i upominki od niego otrzymają.

            

Dzień Babci i Dziadka

Babciu, Dziadku, w dniu Waszego święta,

życzenia składają Wam wszystkie wnuczęta.

Wy zawsze wszystko najlepiej wiecie,

Smutno by było bez Was na świecie.

Uczycie kochać, być dobrym, uczciwym,

Życzliwym, uczynnym, ciepłym i wrażliwym.

Bardzo, ach bardzo was kochamy,

Dlatego życzenia Wam teraz składamy.

 

 

 

 

W styczniu, wzorem lat ubiegłych zostanie zorganizowana w naszym przedszkolu uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka.                                                                                                                                       

Terminarz planowanych spotkań przedstawia się następująco:

Grupa I – panie Beata Dudzik, Małgorzata Walaszek  23.01.2013r. godz. 14³º   

Grupa II – panie Teresa Rafeld, Małgorzata Pawlik  22.01.2013r. godz. 14³º

Grupa III – panie Lidia Kalbarczyk, Renata Olszak   23.01.2013r. godz. 14³º

Grupa IV – panie Małgorzata Jędrys, Ewa Sikorska 18.01.2013r. godz. 14³º

Grupa V – panie Halina Boratyńska, Mariola Szyszko 22.01.2013r. godz. 15ºº