Zapraszamy na ludowe warsztaty.

 

ZAPRASZAMY CHĘTNYCH RODZICÓW

NA LUDOWE WARSZTATY

11 marca o godz. 15³º  

WRAZ Z PANIAMI Z KOŁA GOSPODYŃ W ROSOSZY

BĘDZIEMY ROBILI PAJĄKI.

19 marca o godz. 15³º  

PANIE Z KOŁA GOSPODYŃ W MOSZCZANCE 

NAUCZĄ NAS ROBIĆ PALMY

                             SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Astropark

 

20 II 2014 roku w godzinach przedpołudniowych gościć będziemy ASTROPARK
Razem z dziećmi będziemy  doświadczać
niepowtarzalnych wrażeń w wirtualnej podróży do odległych zakątków Wszechświata. Wybierzemy się do miejsc, które z naszej ziemskiej perspektywy podziwiamy w pogodne wieczory na nieboskłonie i zastanawiamy się: ... jak to wszystko jest zbudowane...
W planetariach Astropark będziemy  z bliska podziwiać kosmos i poznawać prawa którymi się rządzi bez wychodzenia na zewnątrz i niezależnie od pogody.

Prosimy o zapisy do 19 II 2014 r. u nauczycielek cena biletu 10 zł

 

Zaproszenie do ZSO Nr 2

Publiczna Szkoła Podstawowa

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Jana Pawła II

organizuje SPOTKANIE INFORMACYJNE

dla Rodziców i uczniów

dzieci sześcioletnich (ur.2008) i siedmioletnich (ur. 2007)

Zapraszamy do szkoły Rodziców wraz z dziećmi

dnia 27. 02. 2014 (czwartek) o godz. 16.30

W programie:

  • występ artystyczny uczniów klas I szkoły podstawowej,
  • zapoznanie z ofertą edukacyjną na przyszły rok szkolny,
  • zwiedzanie szkoły,
  • zajęcia dla dzieci w szkolnej sali zabaw,
  • spotkania z nauczycielkami edukacji wczesnoszkolnej oraz przyszłymi wychowawczyniami klas I. 

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do Samorządowego Przedszkola Nr 5 w Rykach na rok szkolny 2014/2015

 

 Regulamin rekrutacji dzieci do  

Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny 

w Rykach

na rok szkolny 2014/2015

 

& 1 Podstawa  prawna 

* Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572);

* Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20lutego 2004r. w  sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. z 2004r. Nr 26, poz. 232)

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr61, poz 624 z póź. zm.)

* Statut Samorządowego Przedszkola nr 5 im Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach 

Bezpłatne zajęcia dodatkowe

 

UWAGA RODZICE

 

Bezpłatne zajęcia dla wszystkich dzieci

języka angielskiego  odbywają się

w każdy poniedziałek i wtorek,

natomiast z   rytmiki  w środy