Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

Wyniki rekrutacji na rok 2020/2021

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach,

są wywieszone w przedszkolu na tablicy informacyjnej.

Komisja rekrutacyjna prosi o wypełnianie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do 11 marca 2020 roku.

Brak pisemnego oświadczenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca

w przedszkolu!!!

 

Rekrutacja na rok 2020/2021 w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach rozpoczęta.

 

Wnioski przyjęć do przedszkole dostępne są w kancelarii i w salach przedszkola przy ul. Kochanowskiego 21.

 

Wypełniony wniosek składamy w kancelarii przedszkola, do 2 marca.

 

Wyniki dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola zostaną podane do wiadomości 6 marca 2020r.

 

Regulamin rekrutacji do Samorządowego Przedszkola nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

Klauzula Informacyjna Żłobka

Klauzula informacyjna dla Rodziców/ohttp://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/container/rodo-min.pngpiekunów

 

Szanowni Państwo

 

Dbając o prywatność naszych Podopiecznych i ich Opiekunów zapewniamy, że powierzone nam dane osobowe są bezpieczne i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). 

W związku z tym, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych i danych dzieci oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Klauzula informacyjna
dla rodzica/prawnego opiekuna

zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Żłobek Miejski  w Rykach z siedzibą; 08-500 Ryki, ul. Kochanowskiego 21, reprezentowane przez dyrektor Małgorzatę Olszak; 

2. Możecie się Państwo z nami skontaktować pisząc na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub telefonując pod numer tel. (81)86 51 736

3. W kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możecie się Państwo kontaktować z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych Panią Iwoną Szymańską.

4. Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych i danych dzieci określa art. 6 i 9 RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • realizacji statutowych zadań żłobka:  realizacji funkcji opiekuńczych, wychowawczych oraz edukacyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku – o opiece nad dziećmi w wieku do lat3 (Dz.U. z 2018 r.poz.603,650,1544,1629), aktów wykonawczych do tej ustawy oraz Statutu Żłobka).., na podstawie art. 6 ust 1 lit. c, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO)
 • podejmowania akcji edukacyjnych żłobka oraz w celu promocji osiągnięć
  i pozytywnego wizerunku przedszkola, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO); 

7. Podanie danych osobowych, których obowiązek przetwarzania wynika z w/w przepisów jest warunkiem korzystania z usług naszego przedszkola

8. Państwa dane osobowe i dane dzieci będą przekazywane w ściśle określonym zakresie do podmiotów lub organów wyłącznie na mocy przepisów prawa (np. organom publicznym, sądom lub organom ścigania     – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną) i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres pobytu dziecka w Żłobku Miejskim w Rykach oraz archiwizowane

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego

11. Państwa dane i dane dzieci przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – czyli przez okres wynikający z przepisów prawa. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych, do  momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań          z Państwa strony ograniczających tę zgodę. 

12. Macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu,
 • jeśli dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody macie Państwo prawo do jej wycofania. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora.
 • wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO); 

13. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa i dzieci zautomatyzowane decyzje, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w celu:

 • realizacji zadań opiekuńczo- wychowawczo- edukacyjnych jest wymogiem ustawowym,
 • podejmowania akcji edukacyjnych placówki oraz w celu promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku żłobka jest dobrowolne. 

 Niniejsza klauzula została zamieszczona: 

 1. Na tablicy ogłoszeń w placówce
 2. Na stronie internetowej.

 

ŻŁOBEK

ŻŁOBEK RUSZA 1 LUTEGO 2019 ROKU  TJ  PIĄTEK

ZAPRASZAMY NA ADAPTACJĘ Z RODZICEM/OPIEKUNEM

PROSIMY , ŻEBY WSZYSTKIE DZIECI BYŁY NAJPÓŹNIEJ

O GODZINIE 8.45

 

Wyprawka dziecka do żłobka

Prosimy o plastikowe przeźroczyste pudełko/pojemnik na kocyk i poduszkę

Kocyk; poduszka; piżama; kapcie na zmianę; śliniak

Ubranka na zmianę

        body

        rajstopki

        skarpetki

        spodenki

        majtki

        bluzka

Opakowanie chusteczek higienicznych

2 x opakowania chusteczek wilgotnych

Ręcznik papierowy

Pampersy

Woreczki jednorazowe (śniadaniowe)

Nocnik jeżeli dziecko używa

Ulubiona przytulanka

Kredki drewniane Bambino

Ryza papieru

Ulubiona książeczka dziecka

Wszystkie rzeczy dziecka muszą być podpisane

 

Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna dla Rodziców/opiekunów

 

http://przedszkoleannopol.szkolnastrona.pl/container/rodo-min.pngSzanowni Państwo

Rekrutacja pracowników

Trwa rekrutacja pracowników do żłobka, na stanowiska:

- opiekun żłobka;

- woźna;

- kucharka;

- pielęgniarka;

- logopeda;

- terapeuta zajęciowy.

Zainteresowanych pracą, prosimy o składanie dokumentów w siedzibie Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach w kancelarii dyrektora do 16 stycznia 2019 roku.