Rekrutacja uzupełnijąca

         WYNIKI Z REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ NA ROK 2019/2020 DOSTĘPNE SĄ W PRZEDSZKOLU.