ORGANIZACJA NOWEGO ROKU 2020/2021

Drodzy rodzice! 

Z uwagi na dzisiejsze kolejki przy wejściu do przedszkola, postanawiamy wpuszczać rodzica/opiekuna z dzieckiem do placówki. Pomiar temperatury zostanie wykonany w ciągu dnia. Rano prosimy rodziców o zachowanie dystansu podczas pobytu w szatni i przekazanie dziecka wyznaczonej osobie, która zaprowadzi je do sali. Listy dzieci wywieszone są na szafkach w szatni.

Procedura odbioru dziecka z przedszkola od dnia jutrzejszego będzie wyglądała podobnie do porannej. Rodzic wchodzi do przedszkola z zachowaniem dystansu oraz w maseczce, podaje imię i nazwisko dziecka wyznaczonej osobie, która je przyprowadza do szatni do rodzica. Prosimy o dość sprawne ubranie przedszkolaka i opuszczenie przedszkola.

Z uwagi na trudną i nową dla wszystkich sytuację prosimy o wyrozumiałość i  w miarę możliwosci sprawne przebieranie się dziecka w szatni, żeby do minimum ograniczyć czas oczekiwania  na zewnątrz.

Jesteśmy na etapie testowania różnych rozwiązań. Na bieżąco będziemy Państwa informować o wymaganych zachowaniach, bezpiecznych dla dzieci, rodziców i personelu, które się sprawdzą w obecnej sytuacji.

Oczekujemy na przedszkolaki w dniu jutrzejszym. Maluszkom i ich rodzicom życzymy powodzenia w rozpoczętym procesie adaptacji.

Do zobaczenia w dniu jutrzejszym.

Małgorzata Olszak

...................................................................................

Organizacja nowego roku przedszkolnego 2020/2021

Oczekujemy na dzieci 1 września 2020. Rodzice dzieci 3 letnich wchodzą do szatni w maseczce ochronnej oraz po dezynfekcji rąk w celu przebrania maluszka w kapcie i oddają dziecko do sali.

Pozostałe dzieci, które uczęszczały już do przedszkola odprowadzane są przez rodzica/ opiekuna do głównego wejścia. Tam osoba wyznaczona odbierze dziecko i zaprowadzi do szatni i właściwej sali. Po wejściu do sali dziecko kieruje się do łazienki w celu umycia rąk.

Przyprowadzamy i odbieramy dzieci zgodnie z deklarowanym czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Bardzo proszę rozmawiać z dziećmi na temat nowych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci.

Rodzice dzieci trzyletnich mogą wejść do placówki w maseczce oraz po zdezynfekowaniu rąk.

Pozostałe dzieci odbierane są po  wezwaniu osoby   dzwonkiem.

Pamiętamy, że do przedszkola przyprowadzamy dzieci zdrowe!

Do zobaczenia we wtorek...

 

 

Musimy liczyć się z przestrzeganiem obowiązujących obostrzeń ale na pewno, temu sprostamy. W związku z trwającą sytuacją zagrożenia, adaptacja dzieci nowo przyjętych do przedszkola odbędzie się w pierwszym dniu września. Bardzo proszę rodziców o organizację swojego czasu tak, aby przez pierwsze dni, być dla swojego dziecka dyspozycyjnym. Rozpoczynamy 1 września czyli we wtorek i będzie to dzień zapoznawczy z placówką, z paniami. Tego dnia proszę być z dzieckiem. Nauczycielki będą do państwa dzwonić z informacją, na którą godzinę przyjdą państwo z dzieckiem na spotkanie integracyjne 1 września. Będziemy podzieleni na grupy. Bardzo proszę, aby z dzieckiem przyszedł tylko jeden rodzic/opiekun, ze względów bezpieczeństwa. Osoba dorosła musi mieć zakryte usta i nos (wg obowiązujących przepisów). Proszę się zastosowań do wymagań. Maluszki nie mają obowiązku noszenia maski. Przed rozpoczęciem roku podamy dokładne informacje na temat przebiegu kolejnych dni.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola, rozpoczynają rok 1 września tj we wtorek, jako normalny dzień pobytu w przedszkolu. Proszę zaopatrzyć dziecko w najpotrzebniejsze rzeczy: kapcie, ręcznik, ręcznik papierowy, w miarę potrzeby bielizna i ubranka na zmianę ( wszystko podpisane). Pozostałe rzeczy potrzebne dziecku podadzą do informacji nauczycielki w grupach.

Życzymy dzieciom i rodzicom spokojnych, radosnych dni wakacyjnych i oczekujemy na Was we wrześniu..

....................................................................................................................................................................................................................

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
woźnej
liczba wolnych stanowisk 1
w
Samorządowym Przedszkolu nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach.

 

I. Kandydat/kandydatka ubiegający się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie zawodowe.
2. Nieposzlakowana opinia.
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. Obywatelstwo polskie i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

II. Wymagania dodatkowe:
Preferowane cechy osobowościowe: komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność , umiejętność radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami, dobra organizacja pracy, dokładność, rzetelność,

 

III. Zakres zadań na stanowisku obejmuje m. in.:
Do obowiązków woźnej oddziałowej będzie należało wykonywanie czynności w ramach zakresu ustalonych obowiązków na stanowisku, a w szczególności:
1) współpraca z nauczycielem wychowania przedszkolnego w danej grupie,
2) pomoc w pełnieniu przez nauczyciela wychowania przedszkolnego oraz pomoc nauczyciela opieki nad dziećmi w zakresie wskazanym przez nauczyciela wychowania przedszkolnego,
3) utrzymanie czystości w pomieszczeniach,
4) pomoc w organizacji posiłków,
5) przestrzeganie zasad BHP i P.POŻ,
6) oraz inne czynności nałożone przez Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 5 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Rykach.

 

IV. Wymagane dokumenty
1. Życiorys (CV).
2. List motywacyjny.
3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie (dyplom/świadectwo).
4. Kwestionariusz osobowy.
5. Oświadczenie kandydata poświadczające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
8. Kserokopie świadectw pracy.
9. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
10. Inne dokumenty dodatkowe potwierdzające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

 


V. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
1. Wymiar czasu pracy: 1 etat
2. Obowiązująca dobowa norma czasu wynosi 8 godzin, a tygodniowa przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.
3. Wynagrodzenie za pracę miesięczne.
4. Warunki pracy zgodnie z obowiązującymi pracowników samorządowych przepisami powszechnie obowiązującymi (Kodeks Pracy, ustawa o pracownikach samorządowych) oraz wewnętrznymi regulaminami,


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Samorządowym Przedszkolu nr 5 im. Ewy Szelburg – Zarembiny, 08-500 Ryki ul. Kochanowskiego 21z dopiskiem: „Nabór na stanowisko woźnej w Samorządowym Przedszkolu nr 5 im. Ewy Szelburg – Zarembiny ” do dnia 06.08.2020 do godz. 13:00. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Rykach.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Samorządowe Przedszkole nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko".

 

Zastrzegamy sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyn.

 

 

Informacja o wynikach naboru
na 1 wolne stanowisko
woźna

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach.

W drodze przeprowadzonego postępowania konkursowego Komisja Konkursowa  dokonała wyboru kandydatury Pani Joanny Wardal.

Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 5 im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Rykach.


 

....................................................................................

Rekrutacja do żłobka 2020/2021

 

 Od 4 maja 2020 roku odbędzie się rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Rykach z uczęszczaniem dzieci od 1 września 2020r. Karty zgłoszeniowe przyjmowane będą do 15 maja 2020 roku do godz.16.30.

 

W tych dniach karty zgłoszeniowe będzie można pobrać i składać w Żłobku Miejskim przy ul. Kochanowskiego 21.

 

 Karty zgłoszeniowe będą udostępnione na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach (www.przedszkole5.ryki.pl) oraz w Żłobku Miejskim w Rykach. Wypełnione dokumenty będzie można dostarczyć w dniach rekrutacji do placówki ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki. W uzasadnionych przypadkach po wcześniejszej informacji telefonicznej zeskanowaną, wypełnioną kartę wraz z załącznikami można przesłać na adres poczty żłobka:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Regulamin rekrutacji będzie dostępny na stronie internetowej przedszkola od 04.05.2020r.

Informujemy, że Żłobek Miejski w Rykach przyjmuje dzieci z niepełnosprawnością. Wejście do budynku jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Jeżeli zaistnieje konieczność komunikacji w języku migowym, prosimy o taką informację, aby żłobek mógł zapewnić dostęp do tłumacza migowego.

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia koronawirusem, żłobek nie jest w stanie zorganizować spotkania informacyjnego dotyczącego projektu. Szczegółowe informacje na temat projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów” dostępne będą na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole5.ryki.pl) i na www.facebook.pl/ Żłobek Miejski w Rykach

 

Na wszelkie pytania odpowiemy telefonicznie 81 8651 736 lub 692 839 155

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Rykach 2020/2021

 

 

 

Data

Działania

04.05- 15.05.2020r.

Ogłoszenie rekrutacji do projektu. Wydawanie Kart zgłoszeniowych,

Karty będą wydawane i przyjmowane w Żłobku Miejskim przy ul. Kochanowskiego 21. Karty uczestnictwa dostępne będą na stronie internetowej Samorządowego Przedszkola nr 5 w Rykach (www.przedszkole5.ryki.pl).

22.05. 2020r.

Ogłoszenie wyników dzieci zakwalifikowanych do udziału w projekcie (wyniki będą wywieszone w placówce, bądź poinformujemy o nich telefonicznie)

22.05.2020r, 25-26.05.2020r.

Podpisanie potwierdzenia woli udziału w projekcie

27.05.2020r.

Rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc

28-29.05.2020r.

Podpisanie umów udziału w projekcie/ dostarczenie wymaganych zaświadczeń w/ g regulaminu

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji. Wzór karty przyjęcia.

 

KARTA PRZYJĘCIA/FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU

 

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”
realizowanego w ramach Regionalnego

 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

 

Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy,

 

Działanie 9.4: Godzenie życia zawodowego i prywatnego

NAZWA

1

Tytuł projektu

Utworzenie Żłobka w Gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów

2

Nr wniosku

RPLU.09.04.00-06-0005/18

3

Priorytet Inwestycyjny, w ramach którego jest realizowany Projekt

9 Rynek pracy

4

Działanie, w ramach którego jest realizowany Projekt

9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego

UWAGA:

 1. Formularz zgłoszeniowy do projektu powinien być wypełniony w sposób czytelny
  i bez skreśleń.

 2. W przypadku dokonania skreślenia, proszę postawić parafkę wraz z datą (obok skreślenia), a następnie zaznaczyć prawidłową odpowiedz.

 3. Brak wymaganych informacji może skutkować przyznaniem mniejszej liczby punktów.

 4. Właściwą odpowiedź proszę zaznaczyć poprzez wstawienie w zaznaczone pole □ znaku: X

 
I FORMULARZ DANYCH RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA W WIEKU DO LAT 3 (KANDYDATA DO PROJEKTU)

 1. Dane rodzica/opiekuna prawnego dziecka w wieku do lat 3

 

 

Imię / Imiona

 

 

Nazwisko

 

 

Płeć

K M

 

Data urodzenia

 

 

PESEL

 

 1. Dane kontaktowe

Adres zamieszkania
(w myśl art. 25 KC)

 

Ulica

 

 

Nr domu/nr lokalu

 

 

Miejscowość

 

 

Obszar

Miejski Wiejski

 

 

Kod pocztowy

 

 

Województwo

 

 

Powiat

 

 

Gmina

 

 

Telefon kontaktowy

 

 

Adres poczty elektronicznej

 

3. Poziom wykształcenia rodziców/ opiekunów wg ISCED

Matka

podstawowe ⎕gimnazjalne ⎕ ponadgimnazjalne

policealne ⎕ wyższe zawodowe ⎕ wyższe

Ojciec

podstawowe ⎕gimnazjalne ⎕ ponadgimnazjalne

policealne ⎕ wyższe zawodowe ⎕ wyższe

 

II STATUS KANDYDATA NA RYNKU PRACY

Kategoria AOsoba powracająca na rynek pracy pourlopie macierzyńskim lub urlopie rodzicielskim
Kategoria BOsoba niezatrudniona (bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy lub bierna zawodowo, w tym osoba przebywająca na urlopie wychowawczym)

 

 

III FORMULARZ DANYCH DZIECKA

 

 

Imię / Imiona

 

 

Nazwisko

 

 

Płeć

Dziewczynka Chłopiec

 

Data i miejsce urodzenia

 

 

PESEL

 

 

Adres zamieszkania

 

 

 

Planowany termin rozpoczęcia korzystania
z opieki żłobkowej

 

Informacje na temat dziecka (np. stan zdrowia, stosowana dieta, rozwój psychofizyczny)

 

 

 

 

 

IV KRYTERIA UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

KRYTERIA FORMALNE UDZIAŁU W PROJEKCIE

(wypełnia kandydat)

OCENA

(wypełnia - KOORDYNATOR PROJEKTU)
TAK – spełnia kryteria (1 punkt)
NIE – nie spełnia kryteriów
(0 punktów)

Miejsce zamieszkania na terenie Gminy ……………………………………………………………….

⎕ TAK NIE

⎕ TAK NIE

Rodzic /opiekun prawny dziecka w wieku od 20 tygodni do 3 lat (w przypadku żłobka lub dziecka w wieku od 1 roku do 3 lat w przypadku klubu dziecięcego) - dotyczy wieku dziecka na dzień planowanego objęcia wsparciem – pierwszy dzień w żłobku

⎕ TAK NIE

⎕ TAK NIE

Status na rynku pracy:

- Osoba powracająca na rynek pracy po: urlopie macierzyńskim / urlopie rodzicielskim

⎕ TAK NIE

- Osoba niezatrudniona, bezrobotna zarejestrowana w ewidencji urzędu pracy

⎕ TAK NIE

- Osoba bierna zawodowo, w tym przebywająca na urlopie wychowawczym

⎕ TAK NIE

 

⎕ TAK NIE

Deklaruję chęć powrotu na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem / wychowaniem dziecka

⎕ TAK NIE

⎕ TAK NIE

LICZBA PUNKTÓW (wypełnia -KOORDYNATOR PROJEKTU))
uzyskanych przez kandydata za kryteria formalne

 

Uwaga: w przypadku niespełniania, chociaż jednego z kryteriów formalnych przez kandydata,
formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie nie podlega dalszej ocenie.

Za spełnienie wszystkich kryteriów należy przyznać 4 pkt.

Spełnienie kryteriów formalnych przez Kandydata

(wypełnia -KOORDYNATOR PROJEKTU))

 

TAK NIE

 

Dodatkowe kryteria premiujące
(wypełnia Kandydat)

OCENA

(wypełnia-KOORDYNATOR PROJEKTU) )
TAK – spełnia kryteria (1 punkt)
NIE – nie spełnia kryteriów
(0 punktów)

Rodzina wielodzietna - wychowująca troje lub więcej dzieci

- oświadczenie o spełnieniu kryterium wielodzietności

⎕ TAK NIE

TAKNIE

 

Dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.)

⎕ TAK NIE

 

 

TAKNIE

 

Rodzic z orzeczeniem o niepełnosprawności

- należy dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (DZ. U. 2016 r., poz. 2046 i 1948 z późn. zm.)

 

⎕ TAK NIE

 

TAKNIE

LICZBA PUNKTÓW (wypełnia-KOORDYNATOR PROJEKTU))

uzyskanych przez kandydata za dodatkowe kryteria premiujące
(max: 3 pkt, min: 0 pkt)

 

 

V PODSUMOWANIE OCENY KANDYDATA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE (WYPEŁNIA KOORDYNATOR PROJEKTU)

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW
uzyskanych przez kandydata (kryteria formalne i premiujące) max: 7 pkt

 

Zakwalifikowano do kategorii grupy docelowej:

 

A* B**

 

*Osoby powracające na rynek pracy po urlopach macierzyńskich i rodzicielskich

 

**Osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo, w tym przebywające na urlopach wychowawczych)

 

Ja niżej podpisany/a pouczony/a i świadomy/a odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych
z prawdą, oświadczam, że:

 

 1. Zapoznałam/em się z Regulaminem Rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓ i akceptuję jego warunki.

 2. Przyjmuję do wiadomości, iż wypełnienie i złożenie w terminie rekrutacji formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

 3. Zostałam/łem poinformowana/ny, że Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 4. Jestem uprawniona/y do uczestnictwa w Projekcie zgodnie z zapisami Regulaminu i spełniam kryteria kwalifikowalności uprawniające do udziału w Projekcie. W przypadku zakwalifikowania mnie do udziału w Projekcie zobowiązuje się do podpisania umowy uczestnictwa w Projekcie z realizatorem zadania po stronie partnera, wypełnienia oraz podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz innych dokumentów dotyczących uczestnictwa w Projekcie wymaganych przez partnerów.

 5. Zostałem poinformowany/a, że w przypadku zakwalifikowania się do projektu, dane osobowe zostaną wprowadzone do aplikacji głównej centralnego systemu teleinformatycznego (SL2014). Jest to systemwspierający realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

 6. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego, zawartych w niniejszym Formularzu przez Administratora – Żłobek Miejski w Rykach
  i Uczestnictwa w Projekcie „
  UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”, któremu powierzone zostały do przetwarzania dane osobowe, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego Projektu.

 1. Jestem świadomy/a, iż:

 

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu;

 2. posiadam prawo dostępu do treści swoich danych i danych mojego dziecka/podopiecznego i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania do momentu cofnięcia zgody;

 

 1. podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie
  z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 2. moje dane osobowe oraz dane mojego dziecka/podopiecznego będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawieinstrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresudziałania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.);

 3. jeśli uznam, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy RODO, mam prawo wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 KK (Kto składa zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub prawdę zataja, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3) niniejszym oświadczam, że dane podane przeze mnie są zgodne z prawdą.

 

 

 

……………………………... …...........................................
Miejscowość, data Podpis Kandydata

 

Regulamin Rekrutacji do projektu

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Rekrutacji do projektu

 

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

 

 

 

nr projektu:

 

RPLU.09.04.00-IŻ.00-06-001/18

 

w ramach

 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

 

Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy

 

Działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego.

 

§ 1

 

Postanowienia ogólne

 

1.

 

Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 

UTWORZENIE ŻŁOBKA W GMINIE RYKI SZANSĄ NA ROZWÓJ ZAWODOWY RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

 

realizowanym na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego

 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,

 

Oś priorytetowa 9: Rynek Pracy,

 

Działanie 9.4: Godzenie życia zawodowego i

 

prywatnego

 

2.

 

Realizatorem Projektu jest Żłobek Miejski nr 1 w Rykach

 

3.

 

Projekt realizowany jest w okresie

 

od 01.01.2019 r. do 26.02.2021 r.

 

4.

 

Biuro Projektu mieści się w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach przy ul. Kochanowskiego 21, 08-500 Ryki

 

5.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

 

Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na podstawie umowy z Instytucją

 

Zarządzającą–Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

6.

 

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 40 osób, w tym 8 kobiet, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka i 32 kobiety pozostające bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu.

 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3- 40 miejsc.

 

 

 

 

 

§ 2

 

Procedura Rekrutacji do Projektu:

 

1. Rekrutacja do Projektu prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której

 

wchodzą: Koordynator Projektu- Małgorzata Olszak- dyrektor Przedszkola nr 5 w Rykach oraz specjalista do spraw promocji i rekrutacji Wioleta Lipiec.

 

2. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

 

3. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie gminy Ryki w trybie ciągłym od

 

04.05.2020 r. – do momentu zrekrutowania wymaganej liczby osób.

 

4. Dnia 22 maja odbędzie się ogłoszenie wyników Rekrutacji .

 

5. Po zakończeniu Rekrutacji właściwej, w każdej chwili będzie możliwość zgłoszenia

 

deklaracji przystąpienia do Projektu. Rekrutacja na Listę Rezerwową prowadzona będzie w trybie ciągłym w czasie trwania projektu: styczeń 2019- luty 2021.Utworzona Lista Rezerwowa obowiązuje do czasu ogłoszenia kolejnej Rekrutacji.

 

6. Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane wg kolejności zgłoszeń osób

 

oczekujących na Listę Rezerwową. Z tej listy w miarę kończenia udziału w Projekcie przez jego

 

uczestników do Projektu kwalifikowane będą osoby wg rekrutacji a w dalszej kolejności wg listy rezerwowej.

 

7. Posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej odbywać się będą wg potrzeb (w przypadku rezygnacji

 

uczestnika projektu).

 

 

 

§ 3

 

Warunki uczestnictwa w Projekcie

 

1. W Projekcie mogą wziąć udział osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie i złożyły

 

wymagane dokumenty Rekrutacyjne oraz spełniły kryteria dopuszczające określone w kryteriach naboru.

 

§4

 

1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie czytelnie i kompletnie wypełnionych oraz

 

własnoręcznie podpisanych Dokumentów Rekrutacyjnych zawierających :

 

Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

 

1) Formularz zgłoszeniowy (wzór- załącznik nr 1 do Regulaminu)

 

2) Oświadczenie o statusie na rynku pracy,(wzór- załącznik nr 2 do Regulaminu)

 

3) Zobowiązanie Uczestnika Projektu do przekazania informacji na temat jej/jego

 

sytuacji na rynku pracy w trakcie i po opuszczeniu projektu(wzór- załącznik nr 3 do

 

Regulaminu)

 

4) Zaświadczenie o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych wraz

 

z okresem pozostawania w rejestrze -w odniesieniu do osób o statusie osoby bezrobotnej i

 

długotrwale bezrobotnej (warunek konieczny) i/lub z informacją o zakwalifikowaniu do I lub

 

II profilu pomocy (opcjonalnie)- w przypadku osób bezrobotnych lub biernych zawodowo.

 

5) Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (wzór- załącznik nr 4

 

do Regulaminu)

 

6) Zaświadczenie z zakładu pracy o pozostawaniu na urlopie macierzyńskim lub

 

wychowawczym, oraz oświadczenie o chęci do powrotu na stanowisko pracy

 

7)Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający

 

niepełnosprawność (dotyczy osób niepełnosprawnych)- dotyczy osób, które mają takie

 

Orzeczenie

 

8) Deklaracja o podjęciu zatrudnienia po przyjęciu dziecka do żłobka (wzór- załącznik

 

nr 6 do Regulaminu)

 

2. Dokumenty Rekrutacyjne należy złożyć osobiście w Biurze Projektu.

 

3. Udział w projekcie jest bezpłatny. Uczestnik projektu jest zwolniony z opłat za czesne i

 

wyżywienie dziecka

 

 

 

§ 5

 

Kryteria Rekrutacji uczestników Projektu

 

1. Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które w momencie przystąpienia do Projektu są

 

nieaktywne zawodowo, planują powrócić na rynek pracy po przerwie związanej z

 

urodzeniem/wychowaniem dziecka (przebywające obecnie na urlopie wychowawczym lub

 

opiekuńczym)oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, które znalazły pracę lub

 

poszukują pracy po opuszczeniu programu, zamieszkałe lub pracujące na obszarze Gminy Ryki.

 

2.

 

Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:

 

- oceny formalnej: kompletność złożonych dokumentów i uzyskanie danych potrzebnych do

 

monitorowania wskaźników kluczowych

 

Kryteria dopuszczające (0-1):

 

Nieaktywność zawodowa osób ze względu na obowiązek opieki nad dzieckiem do lat 3,

 

w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub

 

przebywają na urlopie macierzyńskim/wychowawczym/rodzicielskim (zaświadczenie/decyzja z PUP w przypadku osób bezrobotnych, zaświadczenie z zakładu pracy dot. przebywania oraz okresu trwania urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego)

 

Kryteria dodatkowe: na podstawie przyznanych punktów

 

Kryteria i punkty premiujące:

 

- bezrobotne lub długotrwale bezrobotne lub bierne zawodowo +1 pkt

 

-samotnie wychowujące dziecko powracające lub wchodzące na rynek pracy +1pkt;

 

- osoby z rodzin wielodzietnych , gdzie jedno z rodziców powraca lub wchodzi na rynek pracy +1pkt;

 

- osoby niepełnosprawne +1pkt;

 

- osoby o niskich kwalifikacjach (do poziomu ISCED 2) +1pkt.

 

Komisja w składzie: Koordynator Projektu, asystent koordynatora wyłonią uczestników

 

3. Kandydaci będą informowani (pocztą e-mail lub telefonicznie) o spełnieniu bądź nie

 

warunków formalnych oraz o ewentualnej możliwości jednorazowego uzupełnienia w

 

przypadku braków w dokumentach.

 

 

 

4. Do projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci z największą liczbą punktów, z

 

zastrzeżeniem osiągnięcia wskaźników realizacji celu. Zostanie utworzona lista podstawowa i

 

rezerwowa Uczestników Projektu.

 

5. Za wyłonienie Uczestników Projektu odpowiada Komisja Rekrutacyjna.

 

6. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem. Osoby zakwalifikowane do projektu

 

zostaną poinformowane o wynikach rekrutacji telefonicznie, pocztą tradycyjną lub e-mail.

 

§6

 

1. Zobowiązania Uczestników Projektu

 

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do:

 

1).

 

Przyprowadzania dziecka i przekazywania pod opiekę do żłobka

 

(w wypadku nieobecności dziecka informowania pracowników placówki) – szczegóły

 

opieki zawarte w „Regulaminie żłobka ”

 

2).

 

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do bieżącego informowania Organizatora Projektu

 

o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w

 

projekcie.

 

3).

 

Uczestnicy Projektu zobowiązują się do składania oświadczeń dotyczących ich statusu

 

na rynku pracy w systemie miesięcznym

 

4).

 

Uczestnicy Projektu powracający do pracy po przerwie związanej z rodzeniem dziecka

 

zobowiązani są do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu lub wydrukiem

 

CEIDG/KRS – w przypadku samozatrudnienia

 

5).

 

Uczestnicy Projektu pozostający bez pracy, którzy znaleźli pracę lub poszukują pracy

 

po opuszczeniu projektu zobowiązani są do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu

 

lub wydruku CEIDG/KRS – lub zaświadczenia z Urzędu Pracy o statusie poszukującego

 

pracy.

 

6).

 

Uczestnicy Projektu są zobowiązani do przekazania informacji na temat sytuacji na

 

rynku pracy po opuszczeniu programu – w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie oraz w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie

 

 

 

 

 

7).

 

Uczestnicy Projektu zobowiązują się do podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem

 

Ze Żłobkiem Miejskim w Rykach.

 

 

 

§7

 

Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 

1.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie Uczestnik Projektu zobowiązuje się

 

niezwłocznie dostarczyć osobiście do Organizatora Projektu pisemną informację o tym

 

fakcie.

 

2.

 

Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i

 

następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia wraz z podaniem przyczyny.

 

3.

 

Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wykreślenia Uczestnika Projektu z listy

 

Uczestników projektu w przypadku naruszenia przez niego niniejszego regulaminu.

 

4.

 

W przypadku rezygnacji lub skreślenia Uczestnika Projektu z listy Uczestników Projektu

 

jego miejsce zajmuje osoba z listy rezerwowej.

 

5.

 

Uzasadnieniem rezygnacji może być np. choroba Uczestnika lub dziecka. Uczestnik

 

zobowiązany jest wówczas dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

 

§8

 

Zasady monitoringu

 

1.

 

Uczestnicy Projektu mają obowiązek rzetelnego wypełniania wszelkich dokumentów

 

monitoringowych i ewaluacyjnych dostarczonych przez Organizatora.

 

§ 9

 

Efektywność zatrudnienia

 

1.

 

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do dostarczenia dokumentów potwierdzających

 

zatrudnienie do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie, o ile Uczestnik podejmie

 

zatrudnienie.

 

2.

 

Dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie są: kopia umowy o pracę/zlecenie/dzieło

 

lub zaświadczenie od pracodawcy potwierdzające zatrudnienie a w przypadku

 

rozpoczęcia działalności gospodarczej: zaświadczenie z gminy/Urzędu Skarbowego/ZUS

 

potwierdzające prowadzenie działalności za trzy pełne miesiące.

 

3.

 

Uczestnicy Projektu zobowiązani będą do przekazania zaświadczenia o zatrudnieniu 1 raz

 

w roku (w trakcie udziału w projekcie ) i 3 miesiące po zakończeniu udziału.

 

 

 

 

 

§ 10

 

Załączniki do regulaminu:

 

1.Karta przyjęcia/ formularz zgłoszeniowy do projektu „Utworzenie żłobka w gminie Ryki szansą na rozwój zawodowy rodziców i opiekunów”. Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji

 

2. Oświadczenie o statusie na rynku pracy – Załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji

 

3. Zobowiązanie Uczestnika Projektu do przekazania informacji na temat jej/jego

 

sytuacji na rynku pracy w trakcie i po opuszczeniu projektu- Załącznik nr 3 do regulaminu rekrutacji

 

4.Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych - Załącznik nr 4 do regulaminu rekrutacji

 

5.Umowa uczestnictwa w projekcie-Załącznik nr 5 do regulaminu rekrutacji.

 

6.Deklaracja o podjęciu zatrudnienia po przyjęciu dziecka do żłobka - załącznik

 

nr 6 do regulaminu.

 

7.Harmonogram rekrutacji do żłobka - Załącznik nr 7 do regulaminu rekrutacji

 

8.Deklaracja o kontynuowaniu udziału w projekcie - Załącznik nr 8 do regulaminu rekrutacji

 

9.Potwierdzenie woli udziału w projekcie – Załącznik nr 9 do regulaminu rekrutacji

 

 

 

 

 

§ 11

 

Postanowienia końcowe

 

1.

 

Uczestnicy Projektu zobowiązani są do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

 

2.

 

Regulamin dostępny jest w Biurze Projektu- Przedszkole nr 5 w Rykach,

 

na stronie internetowej www.przedszkole5.ryki.pl, oraz w Żłobku Miejskim w Rykach.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.05.2020r. Organizator zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.