Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

Wyniki rekrutacji na rok 2020/2021

w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach,

są wywieszone w przedszkolu na tablicy informacyjnej.

Komisja rekrutacyjna prosi o wypełnianie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola, do 11 marca 2020 roku.

Brak pisemnego oświadczenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca

w przedszkolu!!!

 

Rekrutacja na rok 2020/2021 w Samorządowym Przedszkolu nr 5 w Rykach rozpoczęta.

 

Wnioski przyjęć do przedszkole dostępne są w kancelarii i w salach przedszkola przy ul. Kochanowskiego 21.

 

Wypełniony wniosek składamy w kancelarii przedszkola, do 2 marca.

 

Wyniki dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola zostaną podane do wiadomości 6 marca 2020r.

 

Regulamin rekrutacji do Samorządowego Przedszkola nr 5 im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Rykach jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.