Czyste powietrze wokół nas.

PROGRAM PRZEDSZKOLNEJ EDUKACJI ANTYNIKOTYNOWEJ

Z UDZIAŁEM RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Program będzie realizowany w marcu w grupie IV i V.

Założenia programu:

 1. Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego.
 2. Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców    i opiekunów.
 3. Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antynikotynowych.
 4. Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi.
 5. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub gdy dorośli palą przy nich tytoń.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
 3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego
 4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

ASPEKTY REALIZACJI CELÓW SKIEROWANYCH DO DZIECI:

Z założenia każdy program powinien być adresowany do struktury (Ja)   i uwzględniać trzy aspekty Ja, ściśle ze sobą powiązane.

1.Ja i troska o mnie -  to, co jest bardzo ważne w tym aspekcie i na co zwracaliśmy szczególną uwagę to odpowiednie do poziomu i warunków rozwoju, wyjaśnienie określeń:

 • co to znaczy odpowiedzialne podejmowanie decyzji,
 • jak podejmowane przeze mnie decyzje i działania wpływają na moje zdrowie,
 • palenie w mojej obecności i jak ono na mnie wpływa.

2. Ja i relacje z innymi ludźmi.

 • uświadomienie, że jakość kontaktów z innymi ludźmi wpływa na nasze zdrowie,
 • przekazywanie prawidłowych wzorców relacji interpersonalnych i zachowań społecznych sprzyjających zdrowiu,
 • wstęp do asertywności, obrony własnych praw (do oddychania świeżym powietrzem) bez narażania się na agresję innych, z respektowaniem innych osób włącznie.

UWAGA – uważamy, aby nie wzbudzić agresji dzieci wobec palących  rodziców lub nie wprowadzać zaniepokojenia o ich zdrowie.

3.Ja i środowisko – uświadomienie:

 • iż w społeczności, w której żyjemy są różni ludzie, którzy robią różne rzeczy niekoniecznie zdrowe (palą papierosy),
 • że nie należy wzbudzać agresji wobec nich,
 • co dziecko może zrobić dla środowiska,
 • czy to środowisko jest dla niego zdrowe,
 • jak może to zmienić.

STRUKTURA PROGRAMU

Program skierowany do dzieci składa się z pięciu zajęć warsztatowych.

Tytuły zajęć:

 1. WYCIECZKA
 2. CO I DLACZEGO DYMI?
 3. JAK SIĘ CZUJĘ, KIEDY DYMI PAPIEROS?
 4. CO SIĘ DZIEJE, GDY LUDZIE PALĄ PAPIEROSY?
 5. JAK UNIKAĆ DYMU PAPIEROSOWEGO?

Poszczególne zajęcia skoncentrowane są na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowane są do rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń i potrzeb dziecka.