Lubię myśleć

 

ZAPRASZAMY CHĘTNE DZIECI Z GRUP III, IV i V

na zajęcia matematyczno – logiczne

                                        „LUBIĘ MYŚLEĆ”

w każdy poniedziałek i piątek w godz. 15ºº - 16ºº.

Zajęcia prowadzą p. Halinka Boratyńska

w poniedziałek w sali gr. III.

                                  W piątek p. Tereska Rafeld – w sali gr. IV.