Projekt edukacyjny "Przyjaciele przyrody" w grupie "Krasnali"

Projekt edukacyjny "Przyjaciele przyrody"

Grupa IV "Krasnale" w roku szkolnym 2015 - 16 w dniach 9 - 19 maja realizowała projekt edukacyjny "Przyjaciele przyrody".

"Im więcej będzie pośród nas ludzi zainteresowanych światem przyrody i żyjących

z nim w zgodzie, tym większe będą szanse na to, że świat ten zostanie zachowany".

 

Człowiek jest częścią przyrody. Codziennie żyje i działa w środowisku przyrodniczym.

Od wczesnego dzieciństwa jest mu ono najbliższe i najbardziej naturalne.

Dzięki swemu pięknu i dynamice przyciąga do siebie. Dziecko jest istotą ciekawą świata.

Dzięki potrzebom poznawczym i dziecięcej badawczości wrasta w świat przyrody naturalniei z wielkim zainteresowaniem. Tą ciekawość może i powinien wykorzystać nauczyciel. "Naszym zadaniem jest uwrażliwienie dzieci na potrzebę życia w zgodzie z przyrodą,bo bez niej samej zginiemy"... . W świat przyrody wprowadzamy dzieci stopniowo,otwierając z każdym dniem szerzej drzwi wiedzy. Jesteśmy częścią przyrody, powinniśmy żyć z nią w zgodzie, korzystać z jej bogactw i dobrodziejstw, a stajemy się dla niej największym zagrożeniem. Działalność człowieka, często ma niszczący i destrukcyjny wpływ na otaczającą nas przyrodę. Bezpowrotnie ginie wiele gatunków roślin i zwierząt, zanieczyszczone jest powietrze, woda i gleba. Chcąc ratować nasze środowisko, musimy uświadomić sobie potrzebę podjęcia działań mających na celu jego ochronę ...„Dlatego szczególnie ważne jest budzenie świadomości ekologicznej i w ślad za tym kreowanie autentycznej wrażliwości dotyczącej kwestii środowiska".

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież