Projekt "Książka przyjacielem dziecka"

 

 

Grupa V "Misie" w dniach 4.04-23.04.2016 realizuje  kolejny projekt edukacyjny :"Książka przyjacielem dziecka".

„Nikt nie rodzi się czytelnikiem,czytelnika trzeba wychować”...

Współcześni psycholodzy uważają dzieciństwo za bardzo ważny etap w rozwoju człowieka. Dziecko stało się więc centrum procesu wychowawczego
i dydaktycznego, a wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się jego nawyki, w tym również czytelnicze; warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całego bogactwa przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię; książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli.

Niestety, w chwili obecnej książka stała się zaledwie jednym z wielu środków umożliwiających człowiekowi kontakt z kulturą; pojawiło się wiele innych możliwości przekazywania informacji, a piękna i naprawdę wartościowa literatura dziecięca coraz częściej ginie w zalewie filmów i gier komputerowych. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy głęboko rozwija osobowość dzieci. Kiedy dziecko słucha ciekawej książki, przeżywa losy bohaterów, uczy się oceniać postępowanie książkowych postaci, odróżniać to co jest dobre, od tego co jest złe.

Badania naukowe potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

·         Buduje mocną więź między dorosłym, a dzieckiem.

·         Zapewnia emocjonalny rozwój dziecka.

·         Rozwija język, pamięć i wyobraźnię.

·         Uczy myślenia, poprawia koncentrację.

·         Wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka.

·         Poszerza wiedzę ogólną.

·         Uczy wartości moralnych, pomaga w wychowaniu.

·         Zapobiega uzależnieniu od telewizji i komputera.

·         Kształtuje nawyk czytania i zdobywania wiedzy na całe życie.

 Głównym założeniem projektu jest pogłębianie wiedzy oraz uaktywnianie dzieci do działań z książką, a także integrowanie społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców i bibliotekarzy.

Są to działania poprzedzające uroczyste otwarcie biblioteki przedszkolaka.

 Cele projektu:

·         Budzenie zainteresowania książką poprzez zabawy literacko-teatralne, plastyczne i muzyczne;

·         Wdrażanie do prawidłowego korzystania z książek; Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd książek.

·         Zaprezentowanie posiadanych umiejętności i nabywanie nowych związanych z realizacją projektu;

·         Integrowanie grup poprzez wspólną zabawę i pracę z książką;

·         Stwarzanie serdecznej atmosfery.

·         Ukazanie przedszkolakom właściwego kontaktu z książką poprzez wzór osób dorosłych.

·         Przygotowanie dzieci do późniejszego, samodzielnego wyboru książek.

·         Zachęcanie rodziców do głośnego i systematycznego czytania dzieciom.

·         Głośne czytanie bajek przez osoby popularne i znane dzieciom
w przedszkolu.

 

 

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież