Rekrutacja 2016

Uwaga! Rekrutacja rozpoczyna się 2 marca. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola winni złożyć deklaracje o kontynuacji na 7 dni przed rekrutacją. Harmonogram rekrutacji na stronie Gmina Ryki Aktualności. Wzór  deklaracji poniżej.

 

          ...........................................................

                                         Imię i Nazwisko

 

          ...........................................................

                                    Adres do korespondencji

 

 

Dyrektor Przedszkola……………………

 

…….……………………………………..

 

 

 

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

 

 

 

Deklaruję, że moja/mój córka/syn ............................................................................

                                                                                                                                Imię i nazwisko dziecka

w roku szkolnym 2016/2017 będzie kontynuował(a) wychowanie przedszkolne w tym przedszkolu.

 

 

 

 

 

                ...................................                                             .................................................

                                         Data                                                     Czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Art. 20w ust. 2 ustawy o systemie oświaty, rodzice dzieci przyjętych do publicznego przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli jest w nim tworzony oddział  kolejnej grupy wiekowej, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Dodaj komentarz


Kod antyspamowy
Odśwież